Home

Privacyverklaring

A. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens indien u onze website bezoekt. Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle gegevens die op u persoonlijk betrekking hebben, zoals naam, adres, e-mailadres, gedrag van de gebruiker.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4(7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG/GDPR) is

H. Cillekens B.V.
Metaalweg 4
6045 JB Roermond - Nederland

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsmedewerker via info@hcillekens.nl of ons postadres gebruiken en er “gegevensbeschermingsmedewerker” aan toevoegen.

(3) Indien u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier, zullen de gegevens die u opgeeft (uw e-mailadres, naam, en telefoonnummer indien nodig) door ons worden bewaard om op uw vragen te kunnen antwoorden. We wissen de gegevens die daarvoor werden verzameld zodra de opslag van die gegevens niet langer nodig is of we beperken het verwerken ervan indien wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

(4) Indien we beroep doen op contractuele dienstverleners om specifieke functies van onze dienstverlening uit te voeren of indien wij uw gegevens voor commerciële doeleinden willen gebruiken, zullen wij u in detail informeren over het gebruik ervan. Wij zullen u eveneens informeren over de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

 

B. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

- Recht op toegang
- Recht op verbetering of verwijdering
- Recht op beperking van de verwerking ervan
- Recht om de verwerking te weigeren
- Recht op gegevensportabiliteit.

 

C. Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Wanneer u onze website voor louter informatieve doeleinden bezoekt, m.a.w. zonder u te registreren of ons andere gegevens te verstrekken, zullen wij enkel de persoonsgegevens verzamelen die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wil bekijken, zullen we de onderstaande gegevens verzamelen die we vanuit technisch oogpunt nodig hebben om onze website aan u te tonen en stabiliteit en veiligheid te garanderen (de rechtsgrond hiervoor is artikel 6(1) lid 1, punt f AVG):

- IP-adres
- Datum en tijd van de zoekopdracht
- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus /HTTP-statuscode
- Volume van verzonden gegevens
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Tijdens uw bezoek aan onze website zullen, naast de voornoemde gegevens, ook cookies op uw computer worden bewaard. Cookies zijn tekstbestandjes die door de webbrowser die u gebruikt, op uw harde schijf worden geplaatst waardoor bepaalde informatie kan verzameld worden door de eigenaar van de website, die de cookie plaatst (in dit geval zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer plaatsen. Zij worden ontworpen om de dienstverlening op het internet gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

(3) Het gebruik van cookies:

a) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies. De toepassing en werking ervan vindt u hieronder:

- Tijdelijke cookies (b)
- Permanente cookies (c).

b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als de browser wordt afgesloten. Daaronder vallen vooral de sessiecookies. Er wordt een zogenaamde sessie-ID bewaard waarmee de verscheidene verzoeken van uw browser worden toegewezen aan de sessie in het algemeen. Dat betekent dat uw computer kan herkend worden als u onze website opnieuw bezoekt. De sessiecookies worden verwijderd als u zich afmeldt of als u de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijdsduur, die verschilt naargelang van de cookie. U kan de cookies te allen tijde verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

d) U kan uw browserinstellingen aanpassen aan uw noden en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden te aanvaarden. Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website zal kunnen gebruiken.

e) De Flash cookies die worden gebruikt, worden niet door uw browser maar door uw Flash Plug-in verzameld. We gebruiken ook opslagobjecten van HTML5, die op uw apparaat worden bewaard. Die objecten slaan de vereiste data op, onafhankelijk van de browser die wordt gebruikt en zij hebben geen automatische vervaldatum. Indien u niet wil dat Flash cookies worden verwerkt, moet u de bijbehorende add-on installeren. Het gebruik van HTML5-opslagobjecten kan u hinderen aangezien zij de privé-modus in uw browser gebruiker. We raden u ook aan om de cookies en de browsergeschiedenis regelmatig manueel te verwijderen.


H. Cillekens B.V.
Nederland

Metaalweg 4 
6045 JB Roermond 

Postbus 187 
6040 AD  Roermond

T: 0475-325147 
F: 0475-323640 

E: info@hcillekens.nl

KvK-nr: 13022569

 

Privacyverklaring


Footer